Polityka antyspamowa

POLITYKA ANTYSPAMOWA – Załącznik nr 3 – Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Mailory.com

1. Podstawowa zasada: NIE AKCEPTUJEMY WYSYŁKI SPAMU.

2. Użytkownik dokonując rejestracji w aplikacji Mailory.com zgadza się przestrzegać oraz zgadza się z postanowieniami wszystkich niniejszych dokumentów:
a) Regulamin Świadczenia Usług
b) Polityka Prywatności
c) Polityka Cookies
d) Polityka Antyspamowa (niniejszy dokument).

3. Właściciel usługi Mailory.com – firma e-marka.pl Przemysław Kurnik, stosuje politykę „Braku Tolerancji” wobec wysyłki wysyłki spamu. Nie akceptujemy wykorzystywania aplikacji Mailory.com do rozsyłki jakichkolwiek niezamówionych wiadomości do adresatów („Odbiorców”).

4. Definicja spamu. Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne (e-maile, sms, mms, faks, wiadomości na forach, w komunikatorach, itp.). Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości (nie ma znaczenia, czy treść zawiera treści komercyjne czy nie). Podstawowe przesłanki do oceny czy dana wysyłka jest spamem to:
a) treść wiadomości jest niezależna od tożsamości Odbiorcy,
b) Odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
c) treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści Odbiorcy.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości nie może być domniemana, dorozumiana oraz jeśli taka zgoda została udzielona może zostać w każdej chwili odwołana przez Odbiorcę.

5. Podstawy prawne. Prawo zabrania wysyłki spamu. Osoby wysyłające spam narażają się na konsekwencje prawne. Poniżej przedstawiamy podstawowe regulacje prawne w tym zakresie:
a) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
c) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)
d) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

6. Zarządzanie bazą adresów. Użytkownik korzystający z aplikacji Mailory.com otrzymuje następujące możliwości dodawania adresów Odbiorców do bazy wysyłkowej:
a) poprzez Widget (specjalny kod HTML) udostępniony w ramach aplikacji. Widget może zostać umieszczony na dowolnej stronie internetowej. Dodanie adresu e-mail poprzez widget skutkuje wysłaniem maila weryfikacyjnego do Odbiorcy, dzięki któremu do bazy są dodawane adresy Odbiorców którzy wyrazili zgodę na dopisanie do bazy danych.
b) poprzez masowe dodanie adresów (plik csv, pole tekstowe do wklejenia adresów). W takim przypadku, Użytkownik, jako administrator bazy adresów oraz jako osoba wykonująca rozsyłkę mailingu, ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie zgód od właścicieli wszystkich adresów.

7. Ocena jakości. Mailory.com zastrzega sobie prawo do weryfikacji baz danych zarządzanych przez Użytkowników poprzez prośbę skierowaną do Użytkownika o wysyłkę testowego mailingu do wybranej próbki adresów. Niezależnie od wysyłki testowej, ocenie jakości bazy podlega każda wysyłka.

Ponadto dodatkowym elementem oceny jakości jest treść mailingu. Mailingi naruszające normy prawne, obyczajowe, zawierające reklamę treści objętych ograniczeniami (np. mailingi dotyczące broni, narkotyków, alkoholu, tytoniu, erotyki, itp.) – mogą spowodować negatywną ocenę, a co za tym idzie konsekwencje związane z blokadą wysyłki, konta Użytkownika, itp.

W przypadku negatywnej oceny jakości bazy adresów podczas wysyłki testowej bądź podczas wysyłki właściwego mailingu, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania bazy, zablokowania konta Użytkownika, itp. Przypominamy, że w takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu zakupu usługi w aplikacji Mailory.com.

8. Prawdziwość danych. Aby móc możliwość wysyłki mailingu, Użytkownik musi:
a) posiadać własna domenę internetową w której należy dodać klucze DKIM/SPF (wygenerowane w aplikacji Mailory.com podczas procedury dodawania domeny)
b) posiadać prawdziwy i działający adres e-mail, działający w domenie, który będzie adresem umieszczonym w polu „OD” w wysyłanym mailingu
c) dostarczyć prawdziwe dane teleadresowe, które zostaną automatycznie umieszczone w stopce każdej wysyłanej wiadomości poprzez system Mailory.com

9. Usuwanie adresów. Każdy odbiorca mailingu może wypisać się z dalszego otrzymywania wiadomości poprzez kliknięcie w unikalny link umieszczony w stopce każdej wiadomości.

Surowo zabronione jest wysyłanie wiadomości, które uprzednio wypisały się z bazy wysyłkowej.

10. Zastrzegamy sobie prawo do kontrolowania baz danych, treści mailingów, oraz aktywności na koncie Użytkowników. W przypadku naruszeń zasad panujących w Mailory.com każdorazowo indywidualnie decydujemy jaka będzie reakcja (ostrzeżenie, blokada wysyłki, blokada bazy, blokada domeny, blokada konta, itp.). W przypadku szczególnie rażących naruszeń mogą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne – takie jak na przykład powiadomienie odpowiednich organów Państwowych (np. Policja). Przypominamy, iż administratorem bazy danych, oraz administratorem wysyłki jest Użytkownik, w związku z czym odpowiada za szkody poniesione przez właściciela aplikacji Mailory.com oraz za szkody poniesione przez podmioty trzecie.

Prosimy o przestrzeganie zasad. Bardzo poważnie podchodzimy do ich przestrzegania, oraz nie robimy wyjątków ani ustępstw. Dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu zasad, mailingi wysyłane przez aplikację Mailory.com mają najwyższą możliwą dostarczalność, nie nie trafiają do folderu spam, nie są blokowane przez administratorów serwerów.